تهویه هوای خانگی

سیستم های تهویه هوای خانگی انواع متعددی دارند، از سیستم های مرکزی بزرگ که توسط کمپرسورهای بیرونی هدایت میشوند گرفته تا واحدهای کوچک که به برق متصل می شوند و به صورت ایستاده روی زمین یا سوار بر پنجره می باشند. سیستمهای تهویه هوا در هر شکلی که باشند، اجزای کاری مشابهی دارند که شامل سردکننده، کمپرسور، سیم پیچ های چگالنده، شیر انبساط و سیمپیچ های تبخیرکننده می باشند. همۀ این قسمت ها با همکاری یکدیگر گرما و رطوبت را از داخل خانه به خارج منتقل می کنند.

دستگاه تهویه هوا چگونه کار می کند؟

اگر اصول بنیادی کار کردن با دستگاه های تهویه هوا را بدانید، درک تفاوت میان 4 مدل از مهم ترین انواع آنها آسان تر می شود.

دستگاه های تهویه هوا بهترین کارایی را با استفاده از اصل تغییر فاز دارند که طی آن مایعی که در حال تبدیل شدن به گاز است خنک تر می شود، در حالی که گازی که برای بازگشت به حالت مایع متراکم شده است، گرم می شود. در دستگاه تهویه هوا از مایع مخصوص شیمیایی که نسبتا در دمای پایین به جوش می آید استفاده شده است. زمانی که سردکننده به گازی روان که از شیر انبساط می گذرد تبدیل می شود، سیم پیچ های تبخیرکننده داخلی را خنک می کند و پنکه ای آن هوای خنک گذشته از سیم‌پیچ ها را به داخل اتاق می آورد. این روند به سیم‌پیچ ها این اجازه را نیز می دهد تا گرمای داخلی به جا مانده در اتاق را جذب کند، و همان طور که خنک کننده بخاردار به مسیرش از راه کمپرسور به طرف سیم‌پیچ های چگالنده ادامه  می دهد، متراکم شده و به مایع تبدیل می شود. این تراکم، خنک کننده را به طور قابل ملاحظه ای گرم تر می کند و گرمای حاصل از خنک کنندۀ مایع توسط پنکه ای که به سیم پیچ های چگالنده می دمد و خارج از خانه جاسازی شده است پراکنده می شود.

وقتی هوای مرطوب از سیم پیچ های تبخیر کنندۀ سرد شده می گذرد، رطوبت به طور طبیعی روی سیم پیچ ها متراکم می شود. این بدان معنی است که روند تهویه هوا، رطوبت هوای داخلی را نیز به طور طبیعی می گیرد. حال چگونگی مدیریت  این آب متراکم به نوع دستگاه تهویه هوا بستگی دارد.

دستگاه تهویه هوای پنجره ای

از لحاظ فنی دستگاه تهویه هوای پنجره ای را سامانه تهویه هوای «واحدی» می گویند که شامل واحد تهویه هوایی مستقل می باشد که به ‌صورت متداول در پنجره نصب می شود و یا در سوراخی در دیوار خارجی که این نوع کمتر رایج است. دستگاه تهویه هوای پنجره ای دارای همۀ عناصر خنک کننده در یک جعبۀ فشرده می باشد. این وسیله گرما را از طریق سیم‌ پیچ های چگالنده که در طرف خارجی وسیله قرار دارند، به بیرون هدایت می کند و هوای خنک را به فضایی در سمت داخلی که سیم پیچ های تبخیرکننده قرار دارند می آورد.

دستگاه تهویه هوای قابل حمل

این سامانه نوع دیگری از سامانه تهویه هوای واحدی می باشد. تهویه هوای قابل‌حمل متشکل از واحد تهویه هوایی مستقل و سیار است که روی زمین و در داخل اتاق قرار می گیرد که با استفاده از لوله تهویه از راه دیوار خارجی یا پنجره تهویه گرمای خارجی را تخلیه می کند. مانند تهویه هوای پنجره ای، سیم پیچ های تبخیرکننده و چگالنده در یک جعبه قرار گرفته اند که یکی از دلایلی است که این دستگاه ها نسبت به سایر انواع سامانه های تهویه هوا سر و صدای بیشتری داشته باشند.

اکثر مردم برای خنک سازی موقت و یا جایی که نصب واحد پنجره ای عملی نباشد، از دستگاه‌های تهویه هوای پنجره ای استفاده می کنند. همانند تهویه هوای پنجره ای، سامانه واحدی قابل‌حمل دارای همۀ عناصر خنک‌کننده در یک جعبۀ فشرده می باشد. از آنجایی که واحد قابل‌حمل در فضای داخلی قرار می گیرد، پنکه تبخیرکننده آن نسبتا به‌طور دائم کار می کند تا رطوبت فشرده ای را که درون واحد جمع شده است را تبخیر کند.

تهویه هوای گسسته ( بدون مجرا)

به سامانه گسسته، بی مجرا یا «مینی گسسته» نیز گفته می شود که معمولا در خانه ها همچنین هتل ها و سایر ساختمان های چند واحده یافت می شود. این دستگاه برای خانه هایی که در آن‌ها سامانه گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع به صورت هوای فشرده به‌کار نرفته است و دارای سیستم گرمایش رادیاتور بخار یا آب گرم ویا سیستم گرمایش برقی هستند، بیش از پیش به گزینه ای پرطرفدار تبدیل شده است. اکثر سامانه های تهویه هوای گسسته، پمپ ها را نیز گرم می کنند و در نتیجه سیستم گرمایشی را به ‌انضمام کاربردهای سرمایشی نیز ارائه می دهند. 

سامانه گسسته، سامانه تهویه هوا را به دو بسته یا واحدهای پایانه تفکیک می کند: واحد چگالنده در خارج از ساختمان قرار می گیرد که شامل کمپرسور، چگالنده و پنکه چگالنده می شود. واحد تبخیری در داخل قرار می گیرد و وظیفه خنک ‌سازی هوا و توزیع آن را برعهده دارد. این واحد معمولا به شکل جعبه ‌ای مستطیل شکل است که در ارتفاع بالا روی دیوار داخلی نصب می ‌شود و دارای پنکه گردش هوا، شیر انبساط و سیم پیچ تبخیر کننده می باشد. لوله کشی سردکننده از میان دیوار بین واحدهای چگالنده و تبخیری می گذرد. لوله ثانویه که به موازات لوله کشی سردکننده است، آب متراکم شده از سیم پیچ های تبخیرکننده داخلی را تخلیه می کند. 

دستگاه تهویه هوای مرکزی

سامانه تهویه هوای مرکزی بزرگ ترین نوع تهویه هوای رایج می باشد. مانند سامانه گسسته، سامانه مرکزی نیز از دو واحد تشکیل شده است- واحد چگالنده و واحد تبخیری- که به وسیلۀ لوله کشی سرد کننده به یک دیگر متصل می شوند.

واحد چگالنده واحدی بزگ و خارجی به‌ شکل صندوق است که دارای کمپرسور، سیم‌ پیچ‌ های چگالنده و پنکه چگالنده می باشد. دستگاه های تهویه هوای مرکزی معمولا موثرترین نوع تهویه هوا برای خنک کردن کل خانه است. با نصب سامانه مرکزی جدید، بررسی های اولیه از اندازه مناسب سامانه برای خانه شما اطمینان حاصل می کند. اگر سامانه خیلی بزرگ باشد، به‌ خوبی عمل نخواهد کرد و رطوبت هوای داخلی را به ‌خوبی نخواهد گرفت. اگر خیلی کوچک باشد، هوا را به اندازه کافی خنک نخواهد کرد. مراقبت صحیح از سامانه تهویه هوای مرکزی نیز بسیار مهم است.   

     

 

Author: